Rozwiązanie problemu rozłączono z pvp.net

Comment below rating threshold, click here to show it.

SznycelMorderca

This user has referred a friend to League of Legends, click for more information

Junior Member

27-05-2013

start > services > otworz lokalizacje domyślną > wybieramy services z ikonką > szukamy pomoc ip lub ip helper > ppm i właściwości lub dwa razy lewy przycisk myszki > Zatrzymaj lub stop (nad parametrami uruchamiania) > graj :)