Pbe

Comment below rating threshold, click here to show it.

Sakurai

Junior Member

01-11-2012

[CENTER]Witam!
Dzi¶ jest 1 listopada i chciałbym się zapytać
dla czego nie można utworzyć konta na
serwerze testowym

Today is November 1, and I would like to ask
for which you can not create an account on
test server

Sr for my english[/CENTER]


Comment below rating threshold, click here to show it.